Informatie | Water beschrijving

Carplantis is een zandafgraving van ongeveer 50 jaar oud en is ontstaan door zandextractie voor de aanleg van de N33 in 1960. Het water kent dieptes tot ruim 14 meter met een heel gevarieerd bodemverloop. In de oeverzones is veel riet aanwezig en in mindere mate wier. Rond om de gehele plas staan grote eiken, berkenbomen en lagere beplanting, waardoor het water heel beschut ligt.

Een typische zandafgraving is relatief voedselarm, echter Carplantis bevat grote aantallen kleine inheemse kreeftjes (veroorzaken weinig tot geen last bij het vissen), zwanenmosselen, driehoeks en zebra mosselen, slakken en watervlooien. De plas wordt gevoed door grondwater via wellen en regenwater. Het waterniveau is stabiel met slechts een verschil van maximaal 30cm tussen zomer en winter.

De bodem is relatief hard in de ondiepere zones en wordt zachter in de diepere gedeeltes. De bodemkleur is variƫrend van donkergeel op de harde stukken tot donkergrijs/groen bij de zachtere delen. Het goed onderzoeken en uitpeilen van de visplekken is dus essentieel.